Služby

Poskytuji veškeré služby v oblasti stavitelství, a to od prvotní konzultace se zákazníkem, včetně vizualizace objektu, přes vyhotovení potřebné projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení, provedení stavby nebo její části či rekonstrukce, inženýrská činnost, zajištění stavebního dozoru nebo technického dozoru stavebníka, až po předání stavby zákazníkovi.

Projektová činnost

Provádění staveb a rekonstrukce

Stavební a technický dozor