Projektová činnost

Zabývám se projektováním pozemních staveb, a to včetně staveb nízkoenergetických a pasivních. Stavby navrhuji zpravidla z tradičních materiálů. Upřednostňuji individuální přístup, jsem schopen vypracovat projektovou dokumentaci stavby dle Vašich konkrétních požadavků, se zohledněním Vašich finančních možností. 

Zajistím pro Vás zejména:

 • studie staveb
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • realizační dokumentace
 • výrobní dokumentace
 • dokumentace skutečného stavu
 • vizualizace
 • stavební část
 • elektroinstalace
 • zdravotechnika
 • ústřední vytápění
 • vzduchotechnika
 • plynofikace
 • požárně bezpečnostní řešení
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • radonový průzkum
 • geodetické práce